Nasza Galeria

Informacje kontaktowe

Polityka Prywatności dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu gtpoland.eu

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, GT GROUP Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie 37-100 przy ul. Cetnarskiego 35/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca NIP: 8151664972, REGON: 180004113, BDO: 000146270 („Spółka”) jako właściciel i administrator serwisu znajdującego się pod domeną gtpoland.eu oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. Serwisu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu i Sklepu Internetowego, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie 37-100 przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, KRS: 0000224213, NIP: 8151664972, REGON: 180004113, BDO: 000146270, (dalej również jako „Spółkę”). 

Możesz skontaktować się z nami pisząc na podany wyżej adres siedziby Spółki.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Spółki jest Pan Jacek Chmiel. Kontakt z Inspektorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę, w tym realizacji Twoich praw wynikających z RODO możliwy jest pod adresem e – mail: iod@gtpoland.eu oraz numerem telefonu: 509 403 053.

Jakie Twoje dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:

a)     formularza rejestracji w Sklepie Internetowym,

b)     formularza danych osobowych na koncie w Serwisie i Sklepie,

c)     formularza kontaktowego,

d)     formularza reklamacji,

e)     formularza zapisu na Newsletter.

Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub dostawy, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, login, historia i szczegóły transakcji.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

1)     założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, w tym w celu przeglądania naszej oferty i cenników oraz wyrażania swojej opinii o Produktach i jakości naszych usług;
2)     składania zamówień na Produkty znajdujące się w naszej ofercie i dokonywania zakupów;
3)     obsługi dokonanych przez Ciebie zakupów w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i roszczeń;
4)     odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu udzielenia informacji na pytanie złożone w formularzu kontaktowym;
5)     przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) oferowanych przez nas Produktów i usług, w tym zawierających kody i bony promocyjne do wykorzystania w Sklepie Internetowym.

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Serwisie.

Dajemy Ci możliwość używania kont w innych serwisach (np. Facebook, Google+), np. do założenia Konta, późniejszego logowania się do Sklepu Internetowego za pośrednictwem tych kont lub dokonania płatności. Jeśli chcesz skorzystać z kont w innych serwisach, to na Twoją prośbę właściciele tych serwisów przekazują nam Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła dostępowego z Twojego konta w tych serwisach. Dla dokończenia procesu rejestracji może być konieczne uzupełnienie Twojego konta o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu Konta w naszym Sklepie Internetowym uzyskujesz możliwość logowania się z wykorzystaniem wspomnianych kont w innych serwisach.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe wprowadzone w mediach społecznościowych takich jak w szczególności Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn na swoim profilu w tych mediach celem promowania marki Administratora i jego działalności biznesowej oraz społecznej. W zakresie w jakim mamy wpływ na przetwarzanie danych w mediach społecznościowych, przysługują Ci jako korzystającemu z naszego profilu, prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje mogą obejmować dane dotyczące dostępu do strony internetowej, objętości przesłanych danych, stosowanej przez Ciebie przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, adresu IP, dostawcy usług internetowych. Administrator przetwarza te dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej, w celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie i Sklepie Internetowym, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych m.in. takich firm jak Google Inc. oraz Facebook Inc. w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie i Sklepie Internetowym do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Jak i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i udzielić Ci informacji o zasadach i warunkach współpracy z nasza Spółką, w tym w szczególności wymagań, jakie powinni spełnić kandydaci do pracy, w celu przygotowania odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie, ustalania Twoich preferencji dotyczących zasad i warunków współpracy ze Spółką, a w ostateczności w celu dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji o zasadach współpracy ze Spółką, a także w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;
 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego przestaniemy je przetwarzać niezwłocznie;
 • przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 • w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo sprostowania danych;
 3. prawo usunięcia danych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);
 7. prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:

 1. prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;
 3. możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Ci nadto prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym w przypadku używania przez naszą firmę systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Search Console oraz Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności

W przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając z Serwisu po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach. 

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony Internetowej – GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie 37-100 przy ul. Cetnarskiego 35/37,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca NIP: 8151664972, REGON: 180004113, BDO: 000146270.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie:

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies ?

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowania zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Jak zbierane są dane osobowe w sposób automatyczny?

Ciasteczka pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji.

Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
 
Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas określonego rodzaju Ciasteczek. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie Ciasteczek nie wymagają pliki cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.
 
W przypadku plików cookies, które służą nam do celów analitycznych, i które zostały wytworzone przez podmioty trzecie takie jak Google – pliki cookies Google Analytics, Google Ad Manager (dawniej Double Click) – stosujemy anonimizację i pseudonimizację danych osobowych, które mogą się w tych plikach znajdować. W ten sposób Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Google, tak by mogło ono zidentyfikować Cię na podstawie uzyskanych plików cookies.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio ją wyświetlić oraz dostosować do jego indywidualnych potrzeb; o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; o utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

Jaki rodzaj Ciasteczek jest używany w Serwisie?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ponadto pliki cookies używane na stronie internetowej możemy podzielić ze względu na następujące kryteria:
1) niezbędność realizacji usług:
a) niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać – nie wymagają zgody Użytkownika,
b) analityczne – gromadzą informacje na temat aktywności Użytkownika w Serwisie i umożliwiają optymalizację jego funkcjonowania, ponadto mogą dostarczać informacje na temat stron internetowych najczęściej odwiedzanych przez danego użytkownika i pomagać w identyfikacji niedogodności lub problemów, a także wykazać skuteczność stosowanych reklam; wykorzystanie tych cookies umożliwia śledzenie wzorców korzystania z Serwisu przez wielu Użytkowników, a nie tylko pojedynczych odwiedzających;,
c) funkcjonalne– służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności Serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności Serwisu, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niego, zbierają informacje na temat preferencji użytkownika i umożliwiają nam zapamiętanie języka oraz innych ustawień lokalnych i odpowiednie dopasowanie Serwisu – wymagają zgody użytkownika,
d) reklamowe – służą do dostosowania treści reklamowych wyświetlanych Użytkownikowi i dzięki temu reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i w Serwisie, są dostosowane do preferencji Użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez operatora Serwisu, w tym zachowania użytkowników na stronach internetowych operatora Serwisu – na użycie tych cookies użytkownik wyraża zgodę;

e) statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu i Sklepu Internetowego – pliki statystyczne nie przetwarzające danych osobowych nie wymagają zgody Użytkownika.

2) pochodzenie plików:
a) własne – pliki cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela Serwisu,
b) zewnętrzne – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela Serwisu;
3) cel jakiemu służą:
a) konfiguracji strony internetowej Serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie internetowej,
b) bezpieczeństwo strony internetowej Serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności strony internetowej
c) uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa Serwisu może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje,
d) stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z Serwisu; mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach; te pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron,
e) przeprowadzenia procesów – umożliwiają sprawne działanie samego Serwisu oraz dostępnych w nim funkcji,
f) wyświetlania reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny),
g) lokalizowania – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika,

h) statystyka – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Dane te są anonimizowane i pseudonimizowane.

Dokładna charakterystyka plików cookies i ich właściwości jest określona w tabeli w bannerze zgody na pliki cookies, który zostaje wyświetlony Użytkownikowi Serwisu przy pierwszym jej wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej.

Z jakich cookies podmiotów zewnętrznych korzystamy na Stronie Internetowej i jak te cookies działają?

1. Google Analytics (cookies) – analizy statystyk strony
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.
 
2. Google Ad Manager I Tag Manager
Google Ad Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform (Display & Video 360, Search Ads 360 i Compaign Manager) korzystają z plików cookie, by zwiększać skuteczność reklam. Typowe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują użytkownika, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które użytkownik już widział.
Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, umożliwiający szybkie i łatwe aktualizowanie kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu, czyli tagów, w witrynie lub aplikacji mobilnej. Po dodaniu niewielkiego fragmentu kodu Menedżera tagów do projektu możesz łatwo i bezpiecznie wdrożyć ustawienia analityki i tagów pomiarowych, korzystając z internetowego interfejsu użytkownika.
Zbiór tagów, reguł, zmiennych i powiązanych konfiguracji zainstalowanych w danej witrynie lub aplikacji mobilnej nosi nazwę kontenera. Kontener Menedżera tagów może zastąpić inne ręcznie kodowane tagi w witrynie lub aplikacji, łącznie z tagami Google Ads, Google Analytics
Same pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. W zależności od ustawień wydawcy i użytkownika informacje powiązane z plikami cookie używanymi w reklamach mogą zostać dodane do konta Google użytkownika.
Google Ad Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform przesyłają pliki cookie do przeglądarki po dowolnym wyświetlaniu, kliknięciu lub innym działaniu, które powoduje wywołanie naszych serwerów. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik cookie, zostaje on w niej zapisany.
Plik cookie Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform najczęściej trafia do przeglądarki wtedy, gdy użytkownik wejdzie na stronę z reklamami pochodzącymi z Google Ad Managera lub z usług reklamowych Google Marketing Platform. Takie strony zawierają tagi reklam informujące przeglądarkę, że ma żądać od naszych serwerów udostępnienia treści reklamy. Wraz z treścią reklamy serwer przesyła też plik cookie. Aby do tego doszło, na stronie nie muszą być widoczne reklamy pochodzące z Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform. Wystarczy, że zawiera ona tagi reklamowe Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform, które mogą wczytać tag śledzenia kliknięć lub piksel do śledzenia wyświetleń. Więcej informacji na temat narzędzia znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=pl
 
3. SALESmanago
Kolejne narzędzie wspomagające działania marketingowe, poprzez analizę działań użytkownika na Stronie Internetowej, umożliwiające wyświetlanie reklam behawioralnych – opartych na zachowaniu użytkownika. Narzędzie pozwala również analizować i wspierać działania oparte o e-mail marketing po zapisie użytkownika na newsletter. Więcej informacji na temat działania narzędzia znajdziesz tutaj: https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm 
 
4. Criteo
Narzędzie służące do prowadzenia działań retargetingu dynamicznego i statycznego, czyli działań pozwalających użytkownikowi wyświetlić reklamę Administratora już po opuszczeniu przez użytkownika Strony Internetowej. Informacje na temat działania narzędzia i przetwarzania danych znajdziesz tutaj: https://www.criteo.com/privacy/

Postanowienia końcowe

Operator strony internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Właściciel Serwisu https://gtpoland.eu/ zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności lub polityki cookies w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Klienci mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na stronę internetową.